Človeške misli imajo sposobnost vpliva na zdravje in življenje. V njih je dobro in zlo, norost in razum, sočutje in neusmiljenost. Ustvarjajo lahko najlepšo lepoto ali najhujše uničenje, povzročijo najbolj plemenita dejanja ali odgovarjajo za najbolj krut egoizem. Misli lahko zgradijo ali zrušijo spoštovanje, ljubijo ali sovražijo, se veselijo ali žalostijo, rešijo ali ubijejo, sanjajo do višav ali obupajo do samomora.

Misli so glavni krivci našega trpljenja. Ne moremo jih uničiti niti se jim dokončno odpovedati, prav tako pa ne moremo mirno sprejeti norosti in nerazumnosti. Nikakor pa zapletenost misli ne upravičuje sprijaznjenja z življenjem, polnim nezadovoljstva, strahov in negotovosti.

Kaj lahko torej naredimo?

Spodbudimo misli, da se razvijejo vase, brez krink in samoprevar, in odkrijejo vse, kar je pri njihovem delovanju absurdno, neuporabno in nevarno. Dosežemo da bodo presenečene nad lastno neumnostjo.

Za dosego sprememb je ključno, da naš um:

a) neha lagati sam sebi (stvarnost),

b) se nauči izgubljati (ponižnost),

c) se nauči razlikovati med tem, kdaj je upravičeno ukrepati in kdaj ni (modrost).

Ali je miselne vzorce možno spreminjati? DA

Imamo dar razuma, dar usmerjenega premišljevanja, dar samoopazovanja, dano nam je razmišljati o lastnih mislih. Sposobni smo se zavedati napak in se ˝odučiti˝ naučenega. Človek se lahko osvobodi pasti svojih misli in ustvari nov svet razuma, v katerega so vključena tudi čustva. Doseže lahko razumno premišljeno mišljenje, znotraj katerega lahko ustvari spodbudno okolje za boljše življenje v miru s samim seboj.

Zastavite si vprašanja:

 • Zakaj v določenih položajih vztrajno negujemo negativna in samodestruktivna stališča kljub dokazom o nasprotnem?
 •  Zakaj vztrajamo v nerazumnosti, ko pa bi lahko odkorakali stran?
 •  Zakaj ponavljamo napake? 
 • Zakaj tako težko vzpostavimo razumen odnos do problemov? 
 • Smo mazohisti, bedaki ali trmoglavci? 
 • Koliko časa zapravimo za ohranjanje ˝dobrega vtisa˝ zato, da bi nas drugi občudovali? 
 • Koliko energije vložimo v to, da bi bili ˝najboljši˝ in se postavili nad ljudi ki nas obkrožajo? 
 • Se veliko primerjamo z drugimi? 
 • Koliko časa nam pogoltne zavist, stremuštvo in pohlep? 
 • So bili potrebni milijoni let razvoja za tole? 
 • Zakaj živim?
 • Česa si želim?