Veljavnost in uporaba splošnih pogojev

Ob obisku spletnih strani Illumin in ob prijavi na aktivnosti se uporabnik strinja s splošnimi pogoji in pravili, ki jih najde na tej strani ter na ostalih naših spletnih straneh.

Splošni pogoji veljajo za vsako osebo (uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto Illumin oziroma se prijavi na katerokoli aktivnost Illumin in njegovih zastopnikov, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu www.illumin.si in s katerim upravlja Ivanka Tratnjek Karoli s.p. , Panonska ulica 47, 9231 Beltinci ter njegovi zastopniki (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto ter za aktivnosti ponudnika. Lahko se spremenijo brez predhodne opozoritve, zato ponudnik opozarja, da pred vsako posamezno prijavo na aktivnost ali uporabo nasvetov spletnih vsebin uporabnik v celoti prebere splošne pogoje. S prijavo na aktivnost ponudnika in uporabo nasvetov s spletnih vsebin se uporabnik strinja, da razume splošne pogoje in se z njimi v popolnosti strinja. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo posebni pogoji ali pravna obvestila, ki bodo v tem primeru navedeni na dnu spletne strani.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema in se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev. Splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez predhodnega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

Splošni pogoji nakupa spletnih ali osebnih svetovanj

Z plačano kupnino si zagotovite termin osebnega svetovanja. V kolikor termin ne koristite zaradi višje sile, se vam brez stroškov določi nov termin. V kolikor pa si premislite in zahtevate kupnino nazaj, svetovalec zaračuna 50 eur odpovednih stroškov zaradi izgube termina. Vse odpovedi so možne 48 ur pred načrtovanim terminom, po tem vračila kupnin niso več možna.

Rok vračila, ki ga ima svetovalec za vračilo preostanka kupnine, je 14 dni.

Prijava ali rezervacija

Na svetovanje, dogodek ali delavnico se prijavite preko obrazca ali e-pošte ali telefonsko. Po prijavi vas bomo z vami vzpostavili kontakt po e-pošti ali telefonu, ter se dogovorili o pogojih, ceni.

Za potrjen dogovor se šteje nakazilo kupnine, ki mora biti nakazana v roku treh dni po dogovoru. V nasprotnem primeru se šteje kot odstop od dogovora. Po prejetem plačilu od nas prejmete potrdilo o plačilu ter se dogovorimo za termin svetovanja ali delavnice. V primeru delavnic dobite potrdilo o plačilu, ter navodila dodatna navodila.

Obveznost posvetovanja z zdravnikom in izključitev odgovornosti

Illumin in njegovi zastopniki – ponudnik – brezpogojno podpirajo in spoštujejo uradne metode zdravljenja.

Celotna vsebina, objavljena na spletni strani www.illumin.si, blogu Illumin, prav tako tudi vse aktivnosti in dejavnosti ponudnika predstavljajo svetovanje za boljše življenje in podporo posamezniku, da kakovostno dopolni svoje življenje. Aktivnosti ponudnika so namenjene psihično stabilnim osebam, ki bi si želele z blagimi metodami za osebno rast izboljšati svoje življenje. Psihično nestabilnim osebam, osebam, nagnjenim k zavračanju realnosti ter odvisnikom se vse aktivnosti ponudnika odsvetujejo.

Izrecno poudarjeno – obisk vseh aktivnosti ponudnika ni razlog, da se uporabnik v primeru fizičnih ali psihičnih težav ne bi posvetoval s svojim zdravnikom ali da bi odstopil od klasičnega načina zdravljenja, ki ga priporoča osebni zdravnik ali specialist. Na vseh aktivnostih ponudnika uporabnik ni nezgodno zavarovan.

Uporabnik storitev je posebej seznanjen z dejstvom, da morebitna odklonitev že izvajanega medicinskega zdravljenja lahko privede do škodljivih posledic za njegovo zdravje. Ponudnik alternativnih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje v nobenem primeru naročnika storitev ne navaja na opustitev medicinskega zdravljenja, ampak mu ga nasprotno celo izrecno svetuje in priporoča, zato ne prevzema nobene materialne ali moralne odgovornosti za naročnikovo ravnanje, ki je nasprotno tem opozorilom in priporočilom.

Ponudnik alternativih storitev komplementarnega zdravljenja in pomoči za boljše počutje ne postavlja nikakršne diagnoze. Vsa izboljšanja zdravja lahko uradno potrdi le zdravnik ali specialist, ki na podlagi novih pregledov določi nadaljnje zdravljenje in uporabo zdravil, ali pa zdravljenje ukine, v kolikor to ni več potrebno.

Uporabnik aktivnosti ponudnika v popolnosti sprejema odgovornost do lastnega življenja ter odgovornost za udeležbo na aktivnostih ponudnika ali uporabo nasvetov na spletnih straneh Illumin ter razume, da so vse aktivnosti samo dopolnilo in podpora za bolj kakovostno življenje psihično in čustveno stabilnim osebam. Uporabnik v popolnosti nosi lastno odgovornost in posledice kombiniranja obiskov aktivnosti ponudnika (in/ali upoštevanja nasvetov z Illumin strani) z obiskom ali uporabo drugih tehnik ali metod za osebno rast s strani tretjih oseb, ki niso ponudnik (pod to med drugim spadajo naravna zdravljenja z naravnimi zdravili, diete, metode in tehnike komplementarne in alternativne medicine …).

Uporaba spletnih vsebin ponudnika in uporaba storitev ponudnika je dovoljena izključno na lastno odgovornost uporabnika. V primeru da je uporabnik odrasla oseba, s tem sprejme vse odgovornosti psihično stabilnega odraslega. V primeru da je uporabnik mladoletna oseba, se obvezno aktivnosti izvajajo tudi s starši ali skrbniki.

Uporabnik se ob prijavi na vse aktivnosti ponudnika in ob upoštevanju nasvetov, napisanih na spletni strani Illumin in blogu,  strinja in jamči, da sprejema v celoti odgovornost za udeležbo, da je bila udeležba prostovoljna ter jamči, da ni bil zdravljen za psihično ali duševno boleznijo. Prav tako jamči, da razume in dojema vse aktivnosti in nasvete kot podporo k bolj kakovostnemu načinu življenja.

Nosečnicam ali ženskam, ki želijo zanositi, svetujemo, da z aktivnim delom na sebi in obiskom intenzivnim aktivnostim dela na sebi raje počakajo do poroda. V kolikor si vseeno želijo udeležiti katere koli aktivnosti Illumin, to storijo na lastno odgovornost in nosijo odgovornost za morebitne posledice intezivnega dela na sebi.

Uporabnik razume, da Illumin v popolnosti izključuje odgovornost v primeru, da se je uporabnik prijavil na aktivnost ali uporabil nasvet, brez upoštevanja teh splošnih načel.

Pri boleznih umskega izvora ali pri izraženi psihični nestabilnosti se aktivnosti ponudnika in nasveti na spletni straneh izrecno odsvetujejo. Ponudnik se ne ukvarja z zdravljenjem psihičnih bolezni. V tem primeru se priporoča obisk pri strokovnjaku za zdravljenje psihičnih bolezni. Pri udeležbi uporabnika na katerikoli aktivnosti ponudnika, na kateri sicer uporabnik jamči, da ni bil medicinsko zdravljen za psihično boleznijo, vendar se ob udeležbi aktivnosti ponudnika kažejo vidni znaki psihične motnje oz. vidno izražena psihična nestabilnost (katero lahko prepozna povprečen laičen človek), ki je v primeru obiska skupinskih aktivnosti opazna tudi ostalim udeležencem, v primeru obiska individualnih aktivnosti pa to opazi ponudnik, se uporabnika na to opozori in se mu priporoča prekinitev udeležbe in obisk pri strokovnjaku. V primeru, da uporabnik na obisku katerekoli aktivnosti ponudnika ne kaže vidnih znakov psihičnih motenj ali večje čustvene nestabilnosti, a se jih uporabnik zaveda že pred obiskom aktivnosti, pomeni, da uporabnik ni upošteval splošnih pogojev in priporočil s te strani in nosi popolnost odgovornost za morebitne posledice obiska na njegovo počutje.
V primeru, da se uporabnik zaveda v vsaj najmanjši meri svoje nestabilnosti v psihi ali/in se v njegovi primarni družini pojavljajo simptomi oz. bolezni psihičnega izvora, toplo svetujemo, da namesto obiska ali uporabe aktivnosti ponudnika raje obišče usposobljenega strokovnjaka za zdravljenje psihičnih bolezni.

Pred uporabo ali upoštevanjem katerega koli nasveta, navodila, napotka ali namiga, ki je objavljen na spletnem mestu in se nanaša na prehrano, zdrav življenjski slog, preprečevanje bolezni ali tveganj za nastanek bolezni, duhovno rast in razvoj, izrecno svetujemo, da se  uporabnik posvetuje z zdravnikom ali drugim usposobljenim strokovnjakom.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za škodo ali nevšečnosti, ki bi nastale uporabniku ali tretjim osebam zaradi neodgovorne uporabe ali neodgovornega upoštevanja nasvetov, navodil, napotkov ali namigov, objavljenih na spletnem mestu ali neodgovornega obiska aktivnosti v smislu neupoštevanja splošnih pogojev s te strani. Ponudnik ne prevzema nobenega jamstva glede delovanja ali dostopnosti spletnega mesta in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku, ker spletno mesto ni bilo dostopno, ni delovalo ali ni delovalo pravilno. Ponudnik lahko kadarkoli ukine spletno mesto ali trajno onemogoči dostop do njega, ne da bo moral o tem uporabnika posebej obvestiti. Ponudnik na odgovarja za vsebino, ki je objavljena na spletnih mestih tretjih oseb, na katera kažejo povezave, ki so objavljene na spletnem mestu. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi zaradi uporabe spletnega mesta utegnila nastati na uporabnikovi strojni, programski ali drugi opremi. Uporabnik je dolžan sam poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) opreme, s pomočjo katere dostopa do spletnega mesta.

Uporaba in dostop do spletnega mesta

Obisk spletne strani Illumin in uporaba vsebin oziroma storitev sta izvedena izključno na lastno željo ter odgovornost uporabnika. 

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na način v skladu z namenom spletnega mesta. Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno onemogoči dostop do portala. Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti. Dostop do spletne strani Illumin je možen vse dni v letu, razen v času posodabljanja ali vzdrževanja spletne strani ali določenih podstrani. Ponudnik si pridržuje pravico do umaknitve in ukinitve dela ali celotne spletne strani kadarkoli, brez predhodnega obvestila.

Varstvo pravic intelektualne lastnine

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko, v kateri je izražena, vključno z vsemi elementi spletnega mesta je avtorskopravno zaščitena. Nosilec avtorskih pravic na objavljenih vsebinah je ponudnik oziroma oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno. Vse avtorske pravice so pridržane njihovim nosilcem. Objave vsebin na spletnem mestu v nobenem primeru ni mogoče razlagati kot odpoved katerikoli avtorski pravici na vsebinah spletnega mesta. Brez izrecnega vnaprejšnjega pisnega dovoljenja ponudnika oziroma nosilca avtorskih pravic  je prepovedana kakršnakoli uporaba katerekoli vsebine, objavljene na spletnem mestu, za kakršen koli namen, razen za oseben ogled uporabnika. Prav tako je prepovedana uporaba vsebine na način, da se celotno spletno mesto vključi v drugo spletno mesto. Kršitev ima lahko za posledico kazensko in odškodninsko odgovornost.

Povezava na spletne strani

Na spletni strani ponudnika vodijo nekatere povezave na spletne strani tretjih oseb, za katere ponudnik ne prevzema odgovornosti oziroma ne predstavljajo nujno stališče ali odobravanja s strani ponudnika. Pri povezavi  na spletno stran izven strani Illumin se je uporabnik dolžan ravnati po pogojih in pravilih obiskanih spletnih strani.

Končne določbe

Neveljavnost katerekoli določbe teh splošnih pogojev, ne glede na razlog neveljavnosti, ne pomeni neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, ti splošni pogoji pa veljajo naprej brez te določbe.
Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti. Ti splošni pogoji veljajo od 20.08. 2020.