Anya Petrović, utemeljiteljica Tesla metamorfoze in svetovno priznana zdraviteljica, ima več kot dve desetletji izkušenj z alternativno medicino. Sedaj potuje po svetu ter predstavlja in poučuje to fascinant- no metodo zdravljenja, ki lahko pomaga pri transformaciji ljudi v večdimenzionalna Bitja svetlobe.

Tesla metamorfoza vzbuja med znanstveniki veliko zanimanja zaradi hitrih in pogosto neverjetnih ozdravitev ter nekaterih edinstvenih pojavov, povezanih s to metodo. To je botrovalo povabilu Anje Petrović, utemeljiteljice Tesla metamorfoze, da o tem spregovori pred strokovno javnostjo na Mednarodni Tesla znanstveni konferenci v Filadelfiji in na Univerzi Britanske Kolumbije (Kanada).

Klienti pripovedujejo o ozdravitvah bolezni, ki veljajo v ortodoksni medicini za neozdravljive, kot so rak, aids, poškodbe hrbtenice, sindrom kronične utrujenosti, lupus, celo ozdravitve prirojenih deformacij. Še pomembnejša od teh ozdravitev pa je lahko človekova evolucija, ki jo spodbujajo Tesla valovi!

Jaz & Anya Petrović

Hvaležna sem, da sem spoznala Anjo Petrović svetovno znano zdravilko, ki mi je tudi podala znanje za izvajanje Tesla metamorfoze.

Kaj so Tesla valovi? Za razliko od herčnih, postajajo Tesla valovi z oddaljenostjo vse močnejši. Tesla valovi jih imenujemo zato, ker jih je Nikola Tesla odkril med projektom Proste energije. Preko metode Tesla meta- morfoza, ki lahko povzroči preporod, pridejo klienti v stik s Tesla valovi in to neposredno iz Polja, brez uporabe naprav.

Povsem novi fenomeni  

Na posnetkih polikontrastne interferenčne fotografije (PIP) so Tesla valovi prikazani s purpurno barvo. Znanstveniki trdijo, da PIP posnetki nedvomno kažejo, da so frekvence energije, ki se pojavljajo med seansami Tesla metamorfoze, identične frekvencam Tesla valov pa tudi to, da nobena druga alternativna energijska metoda na posnetku s PIP kamero ne izkazuje purpurne barve, ki je značilna za Tesla valove.

Tudi v avri študentov Tesla metamorfoze se na posnetkih s PIP kamero pojavlja prav takšna purpurna barva, ki sicer ni običajna barva v človeški avri. Posnetki nekaterih praktikov s PIP kamero po letu dni so pokazali, da je bila v njihovi avri purpurna barva še vedno prisotna in celo bolj intenzivna.

 

Kakšen je pomen purpurne barve?

Anja je obiskovala predavanja o naukih Vivekanande, kajti kot je izjavil tudi Nikola Tesla je, Vedska filozofija edina teorija ki je lahko osnova sodobne znanosti. To ji je pomagalo razumeti pomen purpurne barve, ki je razvidna na PIP posnetkih med seansami Tesla metamorfoze in v avrah praktikov Tesla metamorfoze. Tam se je namreč seznanila s posebno meditacijo jogijev, katere cilj je dvigniti nivo človekove zavesti. Meditacija se začne pri korenski čakri, ki je rdeče barve in se nadaljuje navzgor skozi vseh sedem velikih čaker človeškega telesa, vse do kronske čakre, ki je purpurne barve. Vsem jogijem ne uspe doseči nivoja kronske čakre.

 

Samo pri Tesla metamorfozi se pojavlja tudi purpurna barva, barva kronske čakre. Fenomen purpurne barve v avrah vseh študentov, ki so bili na seminarju Tesla metamorfoze, kaže na to, da lahko frekvence Tesla valov dvignejo frekvenco naše zavesti na nivo kronske čakre. Anja s tem pojasnjuje dejstvo, da uspejo vsi študenti, ki opravijo seminar Tesla metamorfoze II, vzpostaviti komunikacijo s svojimi klienti na nivoju zavestnega, podzavestnega in integrativnega uma in sicer brez vsakršne iniciacije in brez uporabe kakršnihkoli simbolov ali ritualov.

 

Na posnetkih se pojavlja tudi zelena barva. Zelena je barva srčne čakre. Anja meni, da je to zato, ker ima Ljubezen v procesu zdravljenja poseben pomen. Zaradi tega se na seminarju Tesla metamorfoze študenti učijo tudi, kako izžarevati Ljubezen.

 

Doslej nepoznan fenomen je tudi pojav sferične bele svetlobe na posnetkih PIP kamere v času seanse Tesla metamorfoze. Pri zaporednih posnetkih, je vidno krožno gibanje svetlobe okoli klienta.

 

Enako zanimivi fenomeni so tudi svetlobne krogle in barve na zidu, vidne s prostim očesom, ki so se pojavljale v dvorani med nekaterimi seminarji.

 

Ko se nivo naše zavesti dvigne, zaznavamo več takšnih fenomenov. Nastopil je čas, da se usposobimo in postanemo večdimenzionalna Bitja svetlobe.

Dosezimo do svetlobe s Tesla metamorfozo®!

metamorfoza zdravja

Tesla metamorfoza zdravja je namenjena vzpostavitvi popolnega ravnovesja svetlobnih frekvenc v človeškem telesu. Vsaka bolezen, ne glede na to ali se odraža na fizičnem, mentalnem ali emocionalnem nivoju, je posledica neravnovesja vitalne življenjske energije v telesu, ki jo je moč zaznati tudi kot svetlobno frekvenco. V trenutku, ko se v človeku ponovno vzpostavi energijsko ravnovesje, pride tudi do ozdravitve.

metamorfoza duše

Tesla metamorfoza duše je metoda zdravljenja, pri kateri zdravilec in stranka skupaj potujeta od komunikacije na ravni zavestnega uma do dosežka podzavesti in celo stopnje integrativnega uma. Zdravilec gre od Vira, da bi prinesel sporočilo. Pri izvajanju te metode ni treba, da je stranka fizično prisotna in najpogosteje ni. Ta vrsta komunikacije presega besedno komunikacijo. Je komunikacija s koncepti, podobami in čustvi. Izvajalec vse zapiše, ko prejme, ne da bi to obdelal skozi logični um ali karkoli popravil. Edini namen te metode je zdravljenje. To nima nič skupnega z vedeževanjem ali skeniranjem diagnoze.

metamorfoza svetlobnega telesa

Tesla metamorfoza svetlobnega telesa se izvaja z namenom posameznikovega osebnega, duhovnega, mentalnega in emocionalnega razvoja, s pomočjo evolucije zavesti, rekonstrukcije originalnih 13 DNK verig človeka ter uskladitve frekvence DNK človeka s frekvenco planeta Zemlje in Univerzuma. Ta proces, ki se klientom naredi samo enkrat v življenju, prebudi v človeku Svetlobno bitje. Krepi potencialne talente in spretnosti ter pripravlja človeka na velike spremembe v evoluciji zavesti.